clojure-czech

rarous 2016-01-06T11:52:43.000002Z

Před lamdbou se chystáme s Tomem zajít do Peter's

rarous 2016-01-06T11:53:23.000003Z

kdyby se chtěl někdo přidat, ale zerervaci máme jen pro 4

rarous 2016-01-06T11:53:38.000004Z

od půl šesté