clojure-czech

jiriknesl 2020-10-06T04:07:58.027900Z

Dobré ránko

jiriknesl 2020-10-06T04:19:54.030100Z

Hledám implementaci něčeho jako Laravel LiveWire, Rails TurboLinks, Elixir Phoenix LiveView, ale pro Cljs. Tzn. napíšu server side aplikaci se server side renderingem. V klientské části jen určím, které odkazy a formuláře se nemají posílat přes tradiční request, ale mají se odchytit a buď AJAXem nebo přes socket poslat na server, který vykreslí změny a pošle jen seznam změn k překreslení. Vím, že Fulcro má i SSR, tak možná by to šlo v něm. Ale jinak?