clojure-poland

2016-02-17T00:00:01.000089Z

dobra, ja uciekam

1👋
2016-02-17T10:35:12.000091Z

o masztal

2016-02-17T10:35:23.000092Z

w końcu dotarłem ;d

2016-02-17T13:56:52.000093Z

w sumie ekipa 4 z poznania

2016-02-17T13:56:58.000094Z

rosniemy w sile

2016-02-17T13:57:20.000095Z

;d