clojure-poland

fbielejec 2017-07-20T08:15:56.996386Z

dzis i jutro 🙂

2017-07-20T15:23:05.244382Z

a

2017-07-20T15:23:07.246016Z

no to nie jade

2017-07-20T15:23:08.246427Z

😄