clojure-poland

fbielejec 2017-11-22T07:00:09.000180Z

1.9 uzywa spec do obslugi wyjatkow. Czego nie ma mozna uzupelnic macro 😊

jaen 2017-11-22T08:06:32.000203Z

Not quite sure co tutaj może dawać spec? Kojarzę coś takiego jak slingshot (cf. https://github.com/scgilardi/slingshot) co pozwala na bardziej ogarniętą obsługę wyjątków, ale a) widzę że ostatni commit dawno, więc pytanie czy nadal działa (ja wiem, że Clojure to nie node, ale jednak dwie wersje języka, to dwie wersje języka), b) to rozwiązuje tylko problemy z własnym kodem niestety.

not-raspberry 2017-11-22T14:29:02.000262Z

Slngshot działa, ale nie pozwala ładnie łapać ex-info zależnie od ex-data.

not-raspberry 2017-11-22T14:30:42.000371Z

1.9 może używać spec do rzycania nam w twarz ładniejszych wyjątków w trakcie developowania. Co jest OK, ale AFAIK, nie rozwiązuje w.w. problemu.

not-raspberry 2017-11-22T14:32:49.000639Z

Chociaż nie widzę powodu żeby tego nie używać w produkcji, jeśli wydajność nie ma znaczenia, bo to jakaś web apka.