clojure-poland

nooga 2021-03-06T14:08:53.011500Z

shameless self promotion: https://github.com/nooga/let-go Piszę kompilator/interpreter prawie-Clojure w Go 🙈 Zapraszam do gwiazdkowania i śledzenia postępów na moim tt: https://twitter.com/MGasperowicz

2021-03-06T14:16:33.012100Z

jak to się ma do jokera? : >

2021-03-06T15:53:53.012200Z

inspirowany Joker’em?

nooga 2021-03-06T16:10:00.012600Z

• joker to jest AST interpreter • joker nie umie w interop poza prostymi typami, nie ma metod • joker nie ma protocols, records i innych zabawek • joker ma GIL i jest single threaded, nie ma refs, agents, futures, promises, locks etc.

nooga 2021-03-06T16:15:26.014Z

ja robię bytecode VM z kompilatorem - na razie to marne początki ale powinienem być w stanie zaadresować wszystkie powyższe punkty z czasem

nooga 2021-03-06T16:17:17.014300Z

bardziej anty-inspirowany 😄